My Cart
0.00
My Cart
0.00
Jak hospodaři ekozemědělci
Jak hospodaříme...

Ekologičtí zemědělci se programově zříkají intenzivního a chemizovaného zemědělství. Vytvoření metod ekologického zemědělství bylo motivováno zejména negativním působením zprůmyslněného zemědělství v minulém století. V České republice bylo umožněno ekologicky hospodařit až po roce 1989, my jsme se k tomuto kroku rozhodli o pouhých 9 let později.

Našim cílem je produkce kvalitních potravin a krmiv, tím zajišťujeme zdraví lidí i zvířat. Přispíváme k udržení dlouhodobé úrodnosti půdy a šetrnému hospodaření v krajině. Vytváříme nové pracovní příležitosti a přispíváme tak k udržení osídlení venkova.

Způsob ekologického hospodaření je vhodný zejména pro horské a podhorské oblasti i CHKO. Je to hospodaření, které se zříká používání chemických prostředků i umělých hnojiv na ochranu rostlin. V chovu zvířat jsou vyžadovány výběhy a pastva, jsou zakázány stimulátory růstu, syntetické zchutňovače krmiv a využívání geneticky modifikovaných organismů.

Ekologické zemědělství je v Evropě i u nás uznávanou metodou, která je přesně definovaná zákonem č. 242/2000 Sb. Pouze ekologičtí zemědělci mohou své produkty (suroviny a potraviny) označovat jako BIO nebo EKO. Ekologické farmy podléhají každoroční kontrole.

Náš způsob hospodaření, který bere ohled na koloběhy a závislosti v ekosystémech, umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny bez používání chemických postřiků a hnojiv. Hospodaříme tradičně a přirozeně tak, jak nás to naučili naši předci. Našim cílem je údržba krajiny a života v ní.

Pozitiva ekologického zemědělství

Nejdůležitější pozitiva ekologického zemědělstvím aneb svým přístupem zajišťujeme…

Životní prostředí
Jsme šetrní k životnímu prostředí.
Krajina
Pečujeme o naši krajinu.
Biodiverzita
Podporujeme biodiverzitu v přírodě.
Kvalitní potraviny
Snažíme se o produkci kvalitních potravin a tím o zlepšení zdravotního stavu populace.
Welfare
Staráme se o pohodlí chovaných zvířat.
Venkov
Obnovujeme venkov a vytváříme pracovní místa.
Energie
Šetříme energii a neobnovitelné zdroje.

Ekologické zemědělství ČR v číslech

1993
3 farmy
2000
563 farem
2011
3972 farem
2016
4309 farem